Your browser does not support JavaScript!

Recent

數據載入中...
分類清單
兼任教師

兼任教師(校內)

姓名:蔣國平

職稱:教授

辦公室電話:+886-2-2462-2192 #5019

E-mail:kpchiang@mail.ntou.edu.tw

專長:海洋植物性浮游生物與微生物環生態學

 

兼任教師(校內)

姓名:余坤東

職稱:教授

辦公室電話:+886-2-2462-2192 #3408

E-mail:b0228@mail.ntou.edu.tw

專長:人力資源管理,組織行為,組織理論

 

兼任教師(校內)

姓名:林季燕

職稱:副教授

辦公室電話:+886-2-2462-2192 #2210

E-mail:evalin@mail.ntou.edu.tw

專長:海域遊憩管理、帆船、獨木舟、動力小艇、游泳、水上救生

 

兼任教師(校外)

姓名:呂江泉

職稱:副教授

E-mail:alumi998210@gmail.com

 

兼任教師(校外)

姓名:黃昱凱

職稱:副教授

E-mail:Osilo.huang@gmail.com

 

兼任教師(校外)

姓名:施彤煒

職稱:副教授

E-mail:stw@mail.nmmst.gov.tw

 

兼任教師(校外)

姓名:王明仁

職稱:助理教授級專業技術人員

E-mail:info@tstar.com.tw

 
 
兼任教師(校外)

姓名:陳文正

職稱:助理教授級專業技術人員

E-mail:wcw5738@just.edu.tw

 
 
兼任教師(校外)

姓名:柯牧洲

職稱:助理教授

E-mail:ko@jtb.tv

 

兼任教師(校外)

姓名:鍾杏梅

職稱:助理教授

E-mail:mchung4525@gmail.com

 

兼任教師(校外)

姓名:蔡宏興

職稱:助理教授

E-mail:jt0706@hotmail.com

 

兼任教師(校外)

姓名:林少弘

職稱:講師

E-mail:declanchandler6@gmail.com

 

兼任教師(校外)

姓名:陳柏安

職稱:講師

E-mail:free@nurse.idv.tw

 
 

兼任教師(校外)

姓名:金姬善

職稱:講師

E-mail:heesyn.jishan@msa.hinet.net

 
 

兼任教師(校外)

姓名:林文彥

職稱:講師

E-mail:wlin264@gmail.com